Uslovi i pravila korišćenja

Dobrodošli na sajt Besti.rs i hvala Vam što ste nam ukazali poverenje. U duhu našeg slogana “Besti-samo dobre vesti” svakodnevno ćemo vam predstavljati tekstove pozitivne sadržine.

Šta čini sajt Besti.rs? Naš sajt sadrži tekstove koji dolaze sa drugih web stranica. Besti.rs “linkuje” tekstove sa drugih sajtova uz uredno navođenje izvora. Naša web stranica nema autorska prava nad sadržajima koji se pojavljuju i ni na koji način nije za njih odgovorna. Takođe, za određene delove teksta koji se nalaze na našem sajtu ne snosimo nikakvu odgovornost. Za sadržaje drugih sajtova kojima pristupate sa našeg – ne odgovaramo. Naš sajt koristite na sopstvenu odgovornost i ne smete ga koristiti u nezakonite svrhe niti za promovisanje istih.

Autorska prava. Besti.rs nema autorska prava nad tekstovima koji ga čine i zato uredno objavljuje svoje izvore. Ukoliko smatrate da su Vaša autorska prava povređena “linkovanjem” ili objavljivanjem delova Vašeg teksta, molimo Vas da nas kontaktirate.
Komentari. Besti.rs svojim korisnicima omogućava ostavljanje komentara na odabrane tekstove. Molimo Vas da prilikom ostavljanja komentara ne koristite ružne reci, govor mržnje, niti da pozivate na rasnu, versku, kulturnu ili bilo koju drugu diskriminaciju. U suprotnom, Vaš komentar ce biti obrisan.

Sigurnost. Sigurnost nasih korisnika nam je veoma vazna. Ipak, ne mozemo garantovati da neće doći do ugrožavanja našeg sigurnosnog sistema. Ukoliko primetite bile kakve zloupotrebe, molimo Vas da nas o tome blagovremeno obavestite.

Privatnost. Sajt Besti.rs neće objavljivati e-mail svojih korisnika, niti će ih ustupati drugima. Takođe ih nece koristiti za slanje reklamnih sadržaja. Ipak, bićemo u obavezi da vaše podatke, ukoliko dođe do neke kriminalne aktivnosti sa vaše strane, učinimo dostupnim nadležnim organima.

Onemogućavanje korišćenja sajta. Zadrzavamo pravo da bilo kom korisniku u bilo kom trenutku onemogućimo korišćenje našeg sajta bez predhodnog obaveštenja ili najave.

Odricanje od odgovornosti. Za sadržaje na našem sajtu nismo odgovorni, bilo da su jasno iskazani ili da imaju neko skriveno značenje. Sajt nije odgovoran za tačnost, kompletnost, pouzdanost, ili dostupnost informacija odnosno drugih sadržaja koji se prikazuju, kao što nije odgovoran za brisanje, neuredno ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja. Trudićemo se da vam pružimo što bolju uslugu, a ukoliko u nekom trenutku njome ne budete zadovoljni, obavestite nas.

Ograničenje odgovornosti. Sajt Besti.rs neće biti odgovoran za indirektnu, slučajnu, posledičnu, direktnu ili bilo kakvu drugu štetu ili za bilo kakav gubitak prihoda ili profita bilo da smo uključeni direktno ili indirektno. Takođe ne odgovaramo za bilo kakav gubitak podataka ili bilo koji drugi materijalni ili nematerijalni gubitak koji moze biti rezultat vašeg korišćenja ili nemogućnosti korišćenja sadržaja.

Promena uslova i pravila korišćenja.Korišćenjem bilo kog dela našeg sajta slažete se sa Uslovima i pravilima korišćenja. Sajt Besti.rs može iz različitih razloga da menja Uslove i pravila korišćenja na koje ste predhodno dali svoju saglasnost. Ukoliko do ovih promena dođe naši korisnici će o tome biti blagovremeno obavešteni. Takođe će jasno i uočljivo biti prikazani i na našem sajtu.

Sva pitanja i sugestije su uvek dobrobošle.